Bruk av IKT i kommunene og fylkeskommunene (opphørt)

04198: Kommuner med oppdatert IT-strategi (prosent) (F) (avslutta serie) 2002 - 2006
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.12.2007
Kontakt
Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
Andelen kommuner med egen IT-strategi:
prosent
Referansetid
Andelen kommuner med egen IT-strategi:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Med IT-strategi menes en offisiell, skriftlig plan som inneholder målsetninger og retningslinjer for kommunenes anskaffelse eller bruk av IT
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken