Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
04191: Personlig tjenesteyting. Hovedtall, etter næringsgruppe (SN2002). Bedrifter (F) (avslutta serie) 2000 - 2008
Sist endret
14.06.2010
Kontakt
Jakob Kalko, Statistisk sentralbyrå
+47 480 49 611
kaj@ssb.no

Måleenhet
Bedrifter:
bedrifter
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Sysselsatte:
personer
Referansetid
Bedrifter:
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Sysselsatte:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
næring
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1


Totalt 21 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Statistikken omfatter ikke bedrifter underlagt kommuner/fylkeskommuner uten egne særregnskap.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
99999 Andre norske områder
Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel.
statistikkvariabel
Omsetning (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert. I næring 78.200 inngår også tall for næring 78.300.

Brukerveiledning for statistikkbanken