04181: Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat (tonn) (F) 2001H1 - 2018H1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 19 Valgte

Søk

type godkjende slakt

Totalt 6 Valgte

Søk

halvår Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.10.2018
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Måleenhet
Slakt:
tonn
Referansetid
Slakt:
30.06
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Førebelse tal for ny periode blir publisert kvar haust, men blir oppdatert med endelege tal neste vår.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
type godkjende slakt
Anna kjøt
Før 2001 omfattar anna kjøt rein, geit, vilt og kval.

Brukerveiledning for statistikkbanken