Til toppen
04181: Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat (tonn) (F) 2001H1 - 2019H1
Sist endret
27.09.2019
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Måleenhet
Slakt:
tonn
Referansetid
Slakt:
30.06
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
halvår
Må velges *
region
type godkjende slakt
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

halvår
Må velges *

Totalt 19 Valgte 1


Totalt 25 Valgte 0

Valgfri variabel
type godkjende slakt

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Førebelse tal for ny periode blir publisert kvar haust, men blir oppdatert med endelege tal neste vår.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
type godkjende slakt
Anna kjøt
Før 2001 omfattar anna kjøt rein, geit, vilt og kval.

Brukerveiledning for statistikkbanken