Pensjonskasser

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04166: Pensjonskasser. Verdipapirer og disponerte utlån, etter sektor (mill. kr) (avslutta serie) 1991 - 2007

Dag Gausdal, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 82
Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 99 73 45 83
09.12.2008 10:00
Beholdning av aksjer og andeler etter utstedersektor:
mill. kr
Beholdning av obligasjoner etter utstedersektor:
mill. kr
Disponerte utlån etter låntakersektor:
mill. kr
Beholdning av aksjer og andeler etter utstedersektor:
31.12.
Beholdning av obligasjoner etter utstedersektor:
31.12.
Disponerte utlån etter låntakersektor:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1991 , 1992 , 1993 ,

Valgt 1 av totalt 17

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Offentlig forvaltning , ¬ Statsforvaltningen ,

Valgt 0 av totalt 28

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel: Beholdning av aksjer og andeler etter utstedersektor , pensjonskasse: Private pensjonskasser

Kommunale foretaks pensjonskasser er inkludert i private pensjonskasser før 1998.

statistikkvariabel: Beholdning av aksjer og andeler etter utstedersektor , pensjonskasse: Kommunale foretaks pensjonskasser

Kommunale foretaks pensjonskasser er inkludert i private pensjonskasser før 1998.