Utenriksregnskap

Til toppen

04095: Fordringer og gjeld overfor utlandet til markedsverdi, etter debitor- og kreditorland (mill. kr) (avslutta serie) 1997 - 2003

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Belgia , Danmark , Finland ,

Valgt 0 av totalt 25

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Jordbruk, skogbruk og fiske , Utvinning av råolje og naturgass. Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning , Industri og bergverksdrift ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Statskassen m/folketrygden , Norges Bank , Statlige låneinstitutter ,

Valgt 0 av totalt 23

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000