Byggeaktivitet i strandsonen

04088: Bygningspåvirket kystlinje (prosent) (K) (avslutta serie) 1985 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 491 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.02.2012
Kontakt
Ola Erik Nordbeck, Statistisk sentralbyrå
+47 XXXX XXXX
oln@ssb.no

Måleenhet
Andel kystlinje innen 100 m fra bygninger:
prosent
Referansetid
Andel kystlinje innen 100 m fra bygninger:
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
1103 Stavanger
1.1.2020 ble kommunene 1141 Finnøy og 1142 Rennesøy innlemmet i 1103 Stavanger.
5001 Trondheim
1.1.2020 ble kommunen 5030 Klæbu innlemmet i 5001 Trondheim.

Brukerveiledning for statistikkbanken