Bruk av IKT i næringslivet

04037: Bruk av heimeside. Føretak med 5+ sysselsette (prosent) (F) (avslutta serie) 2003 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.09.2007
Kontakt
Ida Lundeby Grønvold, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5629
ilg@ssb.no

Måleenhet
Delen av alle føretak med heimeside brukt til marknadsføring:
prosent
Delen av alle føretak med heimeside brukt til å gje tilgang til produktkatalogar/prislister:
prosent
Delen av alle føretak med heimeside som tilbaud individuelt tilpassa innhald:
prosent
Delen av alle føretak med heimeside til å senda varer/tenester i digital form:
prosent
Delen av alle føretak med heimeside til å yta kundeservice/støtte etter sal:
prosent
Delen av alle føretak med heimeside med informasjon på andre språk enn norsk, engelsk, tysk, fransk og spansk:
prosent
Delen av alle føretak med heimeside med informasjon på engelsk:
prosent
Delen av alle føretak med heimeside med informasjon på fransk:
prosent
Delen av alle føretak med heimeside med informasjon på norsk:
prosent
Delen av alle føretak med heimeside med informasjon på spansk:
prosent
Delen av alle føretak med heimeside med informasjon på tysk:
prosent
Referansetid
Delen av alle føretak med heimeside brukt til marknadsføring:
31.01
Delen av alle føretak med heimeside brukt til å gje tilgang til produktkatalogar/prislister:
31.01
Delen av alle føretak med heimeside som tilbaud individuelt tilpassa innhald:
31.01
Delen av alle føretak med heimeside til å senda varer/tenester i digital form:
31.01
Delen av alle føretak med heimeside til å yta kundeservice/støtte etter sal:
31.01
Delen av alle føretak med heimeside med informasjon på andre språk enn norsk, engelsk, tysk, fransk og spansk:
31.01
Delen av alle føretak med heimeside med informasjon på engelsk:
31.01
Delen av alle føretak med heimeside med informasjon på fransk:
31.01
Delen av alle føretak med heimeside med informasjon på norsk:
31.01
Delen av alle føretak med heimeside med informasjon på spansk:
31.01
Delen av alle føretak med heimeside med informasjon på tysk:
31.01
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Føretak i prosent per 31.01.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken