Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04037: Bruk av heimeside. Føretak med 5+ sysselsette (prosent) (F) (avslutta serie) 2003 - 2007

Ida Lundeby Grønvold, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5629
20.09.2007 10:00
Delen av alle føretak med heimeside brukt til marknadsføring:
prosent
Delen av alle føretak med heimeside brukt til å gje tilgang til produktkatalogar/prislister:
prosent
Delen av alle føretak med heimeside som tilbaud individuelt tilpassa innhald:
prosent
Delen av alle føretak med heimeside til å senda varer/tenester i digital form:
prosent
Delen av alle føretak med heimeside til å yta kundeservice/støtte etter sal:
prosent
Delen av alle føretak med heimeside med informasjon på andre språk enn norsk, engelsk, tysk, fransk og spansk:
prosent
Delen av alle føretak med heimeside med informasjon på engelsk:
prosent
Delen av alle føretak med heimeside med informasjon på fransk:
prosent
Delen av alle føretak med heimeside med informasjon på norsk:
prosent
Delen av alle føretak med heimeside med informasjon på spansk:
prosent
Delen av alle føretak med heimeside med informasjon på tysk:
prosent
Delen av alle føretak med heimeside brukt til marknadsføring:
31.01
Delen av alle føretak med heimeside brukt til å gje tilgang til produktkatalogar/prislister:
31.01
Delen av alle føretak med heimeside som tilbaud individuelt tilpassa innhald:
31.01
Delen av alle føretak med heimeside til å senda varer/tenester i digital form:
31.01
Delen av alle føretak med heimeside til å yta kundeservice/støtte etter sal:
31.01
Delen av alle føretak med heimeside med informasjon på andre språk enn norsk, engelsk, tysk, fransk og spansk:
31.01
Delen av alle føretak med heimeside med informasjon på engelsk:
31.01
Delen av alle føretak med heimeside med informasjon på fransk:
31.01
Delen av alle føretak med heimeside med informasjon på norsk:
31.01
Delen av alle føretak med heimeside med informasjon på spansk:
31.01
Delen av alle føretak med heimeside med informasjon på tysk:
31.01
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Delen av alle føretak med heimeside brukt til marknadsføring , Delen av alle føretak med heimeside brukt til å gje tilgang til produktkatalogar/prislister , Delen av alle føretak med heimeside som tilbaud individuelt tilpassa innhald ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000