Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen

04037: Bruk av heimeside. Føretak med 5+ sysselsette (prosent) (F) (avslutta serie) 2003 - 2007

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Delen av alle føretak med heimeside brukt til marknadsføring , Delen av alle føretak med heimeside brukt til å gje tilgang til produktkatalogar/prislister , Delen av alle føretak med heimeside som tilbaud individuelt tilpassa innhald ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000