Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
03990: Radio og fjernsyn. Hovedtall, etter landsdel og næringshovedgruppe (SN94). Bedrifter (avslutta serie) 1999 - 2001
Sist endret
03.10.2003
Kontakt
Berit Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5387
bje@ssb.no

Måleenhet
Bedrifter:
bedrifter
Sysselsetting:
personer
Lønn (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Bedrifter:
31.12.
Lønn (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
næring
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

region

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 1 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
R7 18 Nordland, 19 Troms, 20 Finnmark og andre norske områder
Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel.
statistikkvariabel
Lønn (mill. kr)
Inkluderer ikke sosiale kostnader.
statistikkvariabel: Bedrifter , region: R7 18 Nordland, 19 Troms, 20 Finnmark og andre norske områder
Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkelen.

Brukerveiledning for statistikkbanken