Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03990: Radio og fjernsyn. Hovedtall, etter landsdel og næringshovedgruppe (SN94). Bedrifter (avslutta serie) 1999 - 2001

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

R7 Nordland, Troms, Finnmark og andre norske områder (-2019)

Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel.

statistikkvariabel

Lønn (mill. kr)

Inkluderer ikke sosiale kostnader.

statistikkvariabel: Bedrifter , region: R7 Nordland, Troms, Finnmark og andre norske områder (-2019)

Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkelen.