På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt fra kl. 17.00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Registrert avgang av store rovdyr

03984: Registrert avgang av store rovdyr (F) 1987-1988 - 2018-2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

årsak

Totalt 9 Valgte

Søk

rovdyrtype

Totalt 4 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 32 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.06.2019
Kontakt
Anne Bakke Skara, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 372
bes@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Avgang:
rovdyr
Referansetid
Avgang:
0104-3103
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omkommet av andre årsaker omfatter dyr som har forulykket, omkommet, er tatt av rovdyr, avlivet av humane grunner etc.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken