Registrert avgang av store rovdyr

03984: Registrert avgang av store rovdyr (F) 1987-1988 - 2019-2020
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 34 Valgte

Søk

årsak

Totalt 9 Valgte

Søk

rovdyrtype

Totalt 4 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 33 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2020
Kontakt
Anne Bakke Skara, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 372
bes@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Avgang:
rovdyr
Referansetid
Avgang:
0104-3103
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omkommet av andre årsaker omfatter dyr som har forulykket, omkommet, er tatt av rovdyr, avlivet av humane grunner etc.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken