03951: Jegere, etter jaktutøvelse og bostedsfylke (F) 2001-2002 - 2019-2020
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

region

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.08.2020
Kontakt
Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
teo@ssb.no

Madli Irene Judin, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 420
mij@ssb.no

Måleenhet
Aktive jegere i alt:
personer
Jegere på småviltjakt:
personer
Jegere på rypejakt:
personer
Jegere på beverjakt:
personer
Jegere på harejakt:
personer
Jegere på hjorteviltjakt:
personer
Jegere på elgjakt:
personer
Jegere på hjortejakt:
personer
Jegere på villreinjakt:
personer
Jegere på rådyrjakt:
personer
Jegere på gaupejakt:
personer
Referansetid
Aktive jegere i alt:
31.03.
Jegere på småviltjakt:
31.03.
Jegere på rypejakt:
31.03.
Jegere på beverjakt:
31.03.
Jegere på harejakt:
31.03.
Jegere på hjorteviltjakt:
31.03.
Jegere på elgjakt:
31.03.
Jegere på hjortejakt:
31.03.
Jegere på villreinjakt:
31.03.
Jegere på rådyrjakt:
31.03.
Jegere på gaupejakt:
31.03.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

I perioden 1984/1985-1992/1993 ble statistikken beregnet ut fra oppgaver fra et representativt utvalg jegere. Fra 1993/1994 ble rapportskjema sendt til alle som betalte jegeravgift. I årene 1994/1995-1999/2000 ble det i tillegg sendt ut en utvalgsundersøkelse til dem som ikke rapporterte.
Fra og med 2000/2001 ble det innført gebyr for manglende rapportering. Fra og med dette året er det ikke beregnet noe tillegg for dem som ikke har rapportert.
For jaktåret 1991/1992 har det ikke blitt hentet inn tall for artene krikkand, brunakke, toppand, ærfugl, havelle, kanadagås, kortnebbgås, toppskarv og storskarv.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken