Aktive jegere

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03951: Jegere, etter jaktutøvelse og bostedsfylke (F) 2001-2002 - 2022-2023

Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
01.09.2023 08:00
Aktive jegere i alt:
personer
Jegere på småviltjakt:
personer
Jegere på rypejakt:
personer
Jegere på beverjakt:
personer
Jegere på harejakt:
personer
Jegere på hjorteviltjakt:
personer
Jegere på elgjakt:
personer
Jegere på hjortejakt:
personer
Jegere på villreinjakt:
personer
Jegere på rådyrjakt:
personer
Jegere på gaupejakt:
personer
Aktive jegere i alt:
31.03.
Jegere på småviltjakt:
31.03.
Jegere på rypejakt:
31.03.
Jegere på beverjakt:
31.03.
Jegere på harejakt:
31.03.
Jegere på hjorteviltjakt:
31.03.
Jegere på elgjakt:
31.03.
Jegere på hjortejakt:
31.03.
Jegere på villreinjakt:
31.03.
Jegere på rådyrjakt:
31.03.
Jegere på gaupejakt:
31.03.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Aktive jegere i alt , Jegere på småviltjakt , Jegere på rypejakt ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001-2002 , 2002-2003 , 2003-2004 ,

Valgt 1 av totalt 22

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
I perioden 1984/1985-1992/1993 ble statistikken beregnet ut fra oppgaver fra et representativt utvalg jegere. Fra 1993/1994 ble rapportskjema sendt til alle som betalte jegeravgift. I årene 1994/1995-1999/2000 ble det i tillegg sendt ut en utvalgsundersøkelse til dem som ikke rapporterte.
Fra og med 2000/2001 ble det innført gebyr for manglende rapportering. Fra og med dette året er det ikke beregnet noe tillegg for dem som ikke har rapportert.
For jaktåret 1991/1992 har det ikke blitt hentet inn tall for artene krikkand, brunakke, toppand, ærfugl, havelle, kanadagås, kortnebbgås, toppskarv og storskarv.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.