Til toppen
03951: Jegere, etter jaktutøvelse og bostedsfylke (F) 2001-2002 - 2019-2020
Sist endret
06.08.2020
Kontakt
Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
teo@ssb.no

Madli Irene Judin, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 420
mij@ssb.no

Måleenhet
Aktive jegere i alt:
personer
Jegere på småviltjakt:
personer
Jegere på rypejakt:
personer
Jegere på beverjakt:
personer
Jegere på harejakt:
personer
Jegere på hjorteviltjakt:
personer
Jegere på elgjakt:
personer
Jegere på hjortejakt:
personer
Jegere på villreinjakt:
personer
Jegere på rådyrjakt:
personer
Jegere på gaupejakt:
personer
Referansetid
Aktive jegere i alt:
31.03.
Jegere på småviltjakt:
31.03.
Jegere på rypejakt:
31.03.
Jegere på beverjakt:
31.03.
Jegere på harejakt:
31.03.
Jegere på hjorteviltjakt:
31.03.
Jegere på elgjakt:
31.03.
Jegere på hjortejakt:
31.03.
Jegere på villreinjakt:
31.03.
Jegere på rådyrjakt:
31.03.
Jegere på gaupejakt:
31.03.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 19 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

I perioden 1984/1985-1992/1993 ble statistikken beregnet ut fra oppgaver fra et representativt utvalg jegere. Fra 1993/1994 ble rapportskjema sendt til alle som betalte jegeravgift. I årene 1994/1995-1999/2000 ble det i tillegg sendt ut en utvalgsundersøkelse til dem som ikke rapporterte.
Fra og med 2000/2001 ble det innført gebyr for manglende rapportering. Fra og med dette året er det ikke beregnet noe tillegg for dem som ikke har rapportert.
For jaktåret 1991/1992 har det ikke blitt hentet inn tall for artene krikkand, brunakke, toppand, ærfugl, havelle, kanadagås, kortnebbgås, toppskarv og storskarv.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken