Aktivitet i sentrumssoner

03936: Sentrumssoner, etter tettstadstorleik (K) (avslutta serie) 2000 - 2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 423 Valgte

Søk

tettstadstorleik

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.06.2012
Kontakt
Erik Engelien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 309
eer@ssb.no

Måleenhet
Sentrumssoner:
sentrumssoner
Areal av sentrumsområder (km²):
km²
Busette:
personar
Tilsette:
personar
Bedrifter:
bedrifter
Referansetid
Sentrumssoner:
01.01
Areal av sentrumsområder (km²):
01.01
Busette:
01.01
Tilsette:
01.01
Bedrifter:
01.01
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken