Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03931: Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2002). Foretak. Foreløpige tall (avslutta serie) 2001 - 2008

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8


Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kun private foretak, statsforetak, statseide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak er med.

statistikkvariabel

Omsetning (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

statistikkvariabel: Sysselsatte (personer) , år: 2004

Sysselsetjingstala er ikkje direkte samanliknbare frå 2004 til 2005 grunna ei lita endring i berekningsmetoden for sysselsetjing

Brukerveiledning for statistikkbanken