Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
03915: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) 1999 - 2008
Sist endret
23.06.2010
Kontakt
Kaja Sillerud Haugen, Statistisk sentralbyrå
+47 400 20 891
khs@ssb.no

Måleenhet
Bedrifter:
bedrifter
Sysselsatte (personer):
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Bedrifter:
31.12.
Sysselsatte (personer):
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
sysselsettingsgruppe
Må velges *
næring
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

sysselsettingsgruppe
Må velges *

Totalt 6 Valgte 0


Totalt 1 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene inkluderer private bedrifter, og bedrifter tilhørende statsforetak, statseide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak.
statistikkvariabel
Omsetning (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert.
Bruttoinvesteringer (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken