Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03915: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) 1999 - 2008

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
sysselsettingsgruppe
Må velges *
næring
Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 10

sysselsettingsgruppe

Må velges *

Valgt 0 av totalt 6


Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene inkluderer private bedrifter, og bedrifter tilhørende statsforetak, statseide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak.
statistikkvariabel
Omsetning (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert.
Bruttoinvesteringer (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken