Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03914: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) 1996 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1996 , 1997 , 1998 ,

Valgt 1 av totalt 13

Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene inkluderer private bedrifter, og bedrifter tilhørende statsforetak, statseide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak.

statistikkvariabel

Omsetning (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Produksjonsverdi (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Lønn (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Lønn (mill. kr)

Omfatter lønn. feriepenger, honararer o.l. Arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader er ikke inkludert.

Lønnskostnader (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Lønnskostnader (mill. kr)

Omfatter lønn. feriepenger, honararer o.l. Arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader er ikke inkludert.

Bruttoinvesteringer (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.