Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03912: Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2002). Foretak. Foreløpige tall (avslutta serie) 2001 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene er eksklusive 70.201 Borettslag og 74.150 Management-Holdingselskaper.

statistikkvariabel

Omsetning (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

statistikkvariabel: Sysselsatte (personer) , år: 2004

Sysselsetjingstala er ikkje direkte samanliknbare frå 2004 til 2005 grunna ei lita endring i berekningsmetoden for sysselsetjing