Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03911: Investeringer, etter art og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2000 - 2001

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2


Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene er eksklusive 70.201 Borettslag og 74.150 Management-Holdingselskaper.

statistikkvariabel

Investeringer totalt (mill. kr)

Anskaffelser (inkludert påkostninger) fratrukket salg.

Nyinvesteringer (mill. kr)

Anskaffelser av varige fysiske driftsmidler inkl. påkostninger.

Salg (mill. kr)

Salg av fysiske driftsmidler (salg av tomt er ikke inkludert). Merverdiavgift er ikke inkludert

Anskaffelser ved finansiell leasing (mill. kr)

Inkludert i tallet for anskaffelser av fysiske driftsmidler.

Kjøp av tomt (mill. kr)

Ikke inkludert i tallet for anskaffelser av fysiske driftsmidler.

Brukerveiledning for statistikkbanken