Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
03901: Varehandel. Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN94). Bedrifter (avslutta serie) 2000 - 2001
Sist endret
15.08.2003
Kontakt
Solveig Nygårdseter, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5174
snl@ssb.no

Måleenhet
Bedrifter:
bedrifter
Sysselsatte (personer):
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Lønn. (mill. kr):
mill. kr
Investeringer (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Bedrifter:
31.12.
Sysselsatte (personer):
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Lønn. (mill. kr):
31.12.
Investeringer (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
næringshovedgruppe
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

region
Må velges *

Totalt 7 Valgte 0

Må velges *

Totalt 3 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
18 Nordland, 19 Troms, 20 Finnmark og andre norske områder
Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel.
statistikkvariabel
Lønn. (mill. kr)
Omfatter lønn. feriepenger, honararer o.l. Arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken