Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03901: Varehandel. Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN94). Bedrifter (avslutta serie) 2000 - 2001

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 7

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

Nordland, Troms, Finnmark og andre norske områder (-2019)

Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel.

statistikkvariabel

Lønn. (mill. kr)

Omfatter lønn. feriepenger, honararer o.l. Arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader er ikke inkludert.