Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper

03897: Utvalgte hovedtall for rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel medregnet SDØE (avslutta serie) 2000 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.02.2011
Kontakt
Hieu Minh Tran, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 494
hmt@ssb.no

Måleenhet
Antall foretak:
foretak
Sysselsatte:
personer
Driftsinntekter (mill. kr):
mill. kr
Driftsresultat (mill. kr):
mill. kr
Resultat av finansielle poster (mill. kr):
mill. kr
Ordinært resultat før skattekostnad (mill. kr):
mill. kr
Ordinært resultat (mill. kr):
mill. kr
Årsresultat (mill. kr):
mill. kr
Anleggsmidler (mill. kr):
mill. kr
Omløpsmidler (mill. kr):
mill. kr
Egenkapital (mill. kr):
mill. kr
Langsiktig gjeld (mill. kr):
mill. kr
Kortsiktig gjeld (mill. kr):
mill. kr
Sum gjeld og egenkapital (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Antall foretak:
31.12.
Sysselsatte:
31.12.
Driftsinntekter (mill. kr):
31.12.
Driftsresultat (mill. kr):
31.12.
Resultat av finansielle poster (mill. kr):
31.12.
Ordinært resultat før skattekostnad (mill. kr):
31.12.
Ordinært resultat (mill. kr):
31.12.
Årsresultat (mill. kr):
31.12.
Anleggsmidler (mill. kr):
31.12.
Omløpsmidler (mill. kr):
31.12.
Egenkapital (mill. kr):
31.12.
Langsiktig gjeld (mill. kr):
31.12.
Kortsiktig gjeld (mill. kr):
31.12.
Sum gjeld og egenkapital (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallenen for 2004 ble revidert 24.10.2007

Brukerveiledning for statistikkbanken