Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper

Til toppen

03897: Utvalgte hovedtall for rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel medregnet SDØE (avslutta serie) 2000 - 2007

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall foretak , Sysselsatte , Driftsinntekter (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallenen for 2004 ble revidert 24.10.2007