Næringenes økonomiske utvikling

03825: Transport og kommunikasjon. Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) 1999 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region

Totalt 7 Valgte

Søk

næring Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.05.2010
Kontakt
Adriana Nordfjeld, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5353
noa@ssb.no

Ragnar Markussen Nilsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 393
rmn@ssb.no

Terje Atle Gjertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5616
tgj@ssb.no

Måleenhet
Bedrifter:
bedrifter
Sysselsetting:
personer
Lønn (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Bedrifter:
31.12.
Lønn (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
18 Nordland, 19 Troms, 20 Finnmark og andre norske områder
Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel.
18 Nordland, 19 Troms, 20 Finnmark og andre norske områder
Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkelen.
statistikkvariabel
Sysselsetting
Inkluderer eiere og lønnstakere. Fra og med 2004 er alle sysselsettingsopplysninger hentet fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. Tallene er derfor ikke sammenlignbare mot tidligere årganger.
Lønn (mill. kr)
Inkluderer ikke sosiale kostnader.
statistikkvariabel: Bedrifter , år: 2001
Tall for næringsundergruppene 61.101 og 62.100 er revidert.

Brukerveiledning for statistikkbanken