Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03825: Transport og kommunikasjon. Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) 1999 - 2008

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges *

region


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

Nordland, Troms, Finnmark og andre norske områder (-2019)

Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel.

Nordland, Troms, Finnmark og andre norske områder (-2019)

Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkelen.

statistikkvariabel

Sysselsetting

Inkluderer eiere og lønnstakere. Fra og med 2004 er alle sysselsettingsopplysninger hentet fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. Tallene er derfor ikke sammenlignbare mot tidligere årganger.

Lønn (mill. kr)

Inkluderer ikke sosiale kostnader.

statistikkvariabel: Bedrifter , år: 2001

Tall for næringsundergruppene 61.101 og 62.100 er revidert.

Brukerveiledning for statistikkbanken