Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03822: Transport og kommunikasjon. Hovedtall, etter næring (SN2002). Bedrifter (F) (avslutta serie) 1999 - 2001

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 20

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkelen.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Omsetning (mill. kr)

Ikke medregnet merverdiavgift.

Bearbeidingsverdi (mill. kr)

Til faktorpriser.

Investeringer (mill. kr)

Ikke medregnet merverdiavgift.

Investeringer (mill. kr)

Anskaffelser av varige driftsmidler (inkl. påkostninger) fratrukket salg. Investeringsbegrepet ble endret i 2001 (Se 'Om statistikken').

statistikkvariabel: Bedrifter , år: 2001

Tall for næringsundergruppene 61.101 og 62.100 er revidert.

Brukerveiledning for statistikkbanken