Skatt for personer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03811: Lønnssumsstatistikk, grunnlag for arbeidsgiveravgift (K) (avslutta serie) 2000 - 2006

Thomas Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 320
Gunnar Claus, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 81
20.06.2007 10:00
Sum grunnlag for arbeidsgiveravgift (mill. kr):
mill. kr
Arbeidsgiveravgiftssone:
sone
Sum grunnlag for arbeidsgiveravgift (mill. kr):
31.12.
Arbeidsgiveravgiftssone:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden (-2019) , 0102 Sarpsborg (-1991) , 0103 Fredrikstad (-1993) ,

Valgt 0 av totalt 507

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fordelt etter arbeidstakers ligningskommune. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Arbeidsgiveravgiftssone

Statsforvaltningen og enkelte næringer skal betale arbeidsgiveravgift etter høyeste sats (tilsvarende sone 1), dette er det ikke tatt hensyn til i tabellene.