Skatt for personer

Til toppen

03811: Lønnssumsstatistikk, grunnlag for arbeidsgiveravgift (K) (avslutta serie) 2000 - 2006

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden (-2019) , 0102 Sarpsborg (-1991) , 0103 Fredrikstad (-1993) ,

Valgt 0 av totalt 507

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fordelt etter arbeidstakers ligningskommune. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Arbeidsgiveravgiftssone

Statsforvaltningen og enkelte næringer skal betale arbeidsgiveravgift etter høyeste sats (tilsvarende sone 1), dette er det ikke tatt hensyn til i tabellene.