Skatt for personer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03811: Lønnssumsstatistikk, grunnlag for arbeidsgiveravgift (K) (avslutta serie) 2000 - 2006

Thomas Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 320
Gunnar Claus, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 81
20.06.2007 10:00
Sum grunnlag for arbeidsgiveravgift (mill. kr):
mill. kr
Arbeidsgiveravgiftssone:
sone
Sum grunnlag for arbeidsgiveravgift (mill. kr):
31.12.
Arbeidsgiveravgiftssone:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden (-2019) , 0102 Sarpsborg (-1991) , 0103 Fredrikstad (-1993) ,

Valgt 0 av totalt 507

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fordelt etter arbeidstakers ligningskommune. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Arbeidsgiveravgiftssone

Statsforvaltningen og enkelte næringer skal betale arbeidsgiveravgift etter høyeste sats (tilsvarende sone 1), dette er det ikke tatt hensyn til i tabellene.