Familier og husholdninger

Til toppen
03767: Familier, etter familietype og tallet på hjemmeboende barn under 18 år (K) (avslutta serie) 2000 - 2005
Sist endret
13.04.2010
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Familier:
familier
Referansetid
Familier:
1. januar
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
familietype
antall barn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1


Totalt 359 Valgte 0

familietype

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
antall barn

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

I tallet på ektepar er registrerte partnerpar inkludert. Samboere uten barn kan ikke forekomme fordi statistikken over samboere dekker samboere med minst ett felles barn og felles adresse.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken