Familier og husholdninger

03766: Familier, etter familietype og tallet på hjemmeboende barn (K) (avslutta serie) 2001 - 2005
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

familietype

Totalt 2 Valgte

Søk

antall barn

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.06.2005
Kontakt
Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Familier:
familier
Referansetid
Familier:
1. januar
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

I tallet på ektepar er registrerte partnerpar inkludert. Samboere uten barn kan ikke forekomme fordi statistikken over samboere dekker samboere med minst ett felles barn og felles adresse.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken