Elevar i grunnskolen

Til toppen
03742: Elevar med morsmålsopplæring og/eller tospråkleg fagopplæring, etter morsmål (F) (avslutta serie) 2002 - 2017
Sist endret
14.12.2017
Kontakt
Rachel Ekren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 360
rhe@ssb.no

Per Torstein Tuhus, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 349
ptt@ssb.no

Måleenhet
Elevar:
personer
Referansetid
Elevar:
01.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
morsmål
eierforhold
institusjonstype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 15 Valgte 1


Totalt 21 Valgte 0

Valgfri variabel
morsmål

Totalt 304 Valgte 0

Valgfri variabel
eierforhold

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
institusjonstype

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

I talet for elevar frå språklege minoritetar er medrekna elevar som er registrerte sentralt på kommunen.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken