Til toppen
03728: Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter skatteart. Akkumulerte tall (mill. kr) (K) (avslutta serie) 2001M01 - 2008M07
Sist endret
19.08.2008
Kontakt
Eivind Andreas Sirnæs Egge, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 665
eae@ssb.no

Aina Johansen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 666
ajn@ssb.no

Måleenhet
Skatt:
mill. kr
Referansetid
Skatt:
31.12.
Pristype
Skatt:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
region
skatteart
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 91 Valgte 1


Totalt 439 Valgte 0

Valgfri variabel
skatteart

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Data for kommuner september 2004 (2004M09) er korrigert 17.10.2005.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
måned
2007M12
'Feil i skattetala frå Skattedirektoratet har ført til feil i Skatterekneskapsstatistikken. Feilen gjeld fordeling av samla skatteinngang mellom skattekreditorane kommune, fylkeskommune, staten og folketrygda for til saman 56 kommunar for perioden februar til desember 2007. Meir informasjon her 'Feil i skatterekneskapsstististikken 2007'

Brukerveiledning for statistikkbanken