Omsetning i varehandel

Til toppen

03725: Omsetning for varehandel, etter næring (SN2002) (mill. kr) (avslutta serie) 2003 - 2007

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Må velges *

region


Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken