Omsetning i varehandel

Til toppen
03724: Omsetning for varehandel, etter næring (SN2002) (mill. kr) (avslutta serie) 2003T1 - 2008T6
Sist endret
24.04.2009
Kontakt
Anne Bakke Skara, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 372
bes@ssb.no

Solveig Nygårdseter, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5174
snl@ssb.no

Måleenhet
Omsetning:
mill. kr
Referansetid
Omsetning:
Siste i hver temin
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
termin
Må velges *
næring (SN2002)
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

termin
Må velges *

Totalt 36 Valgte 1

Må velges *
region

Totalt 1 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken