Omsetning i varehandel

Til toppen

03724: Omsetning for varehandel, etter næring (SN2002) (mill. kr) (avslutta serie) 2003T1 - 2008T6

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

termin

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003T1 , 2003T2 , 2003T3 ,

Valgt 1 av totalt 36

Må velges *

region


Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken