Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

03703: Inntekt etter skatt for par med barn og enslige forsørgere. Antall familier, gjennomsnitt og median (F) (avslutta serie) 2000 - 2002
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 34 Valgte

Søk

familietype Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.06.2004
Kontakt
Mads Ivar Kirkeberg, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5245
mik@ssb.no

Måleenhet
Familier:
familier
Gjennomsnitt (kr):
kr
Median (kr):
kr
Referansetid
Familier:
31.12.
Gjennomsnitt (kr):
31.12.
Median (kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter


I tallet på par med barn inngår ektepar med barn, samboere med felles barn og registrerte partnere med barn.
Enslige forsørgere er definert som de som får utvidet barnetrygd.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken