Til toppen
03549: Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat, etter type slakt (dyr) (F) 1999 - 2019
Sist endret
19.03.2020
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Måleenhet
Slakt:
dyr
Referansetid
Slakt:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type godkjende slakt
Må velges *
region
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 21 Valgte 1

type godkjende slakt
Må velges *

Totalt 7 Valgte 0

Må velges *

Totalt 25 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
type godkjende slakt
Anna kjøt
Før 2001 omfattar anna kjøt rein og vilt.

Brukerveiledning for statistikkbanken