Selskapers inntekter og fradrag

Til toppen

03541: Selvangivelsesregnskap for aksjeselskaper (avslutta serie) 2001 - 2006

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Skattepliktige inntekter (mill. kr) , Netto næringsinntekt (mill. kr) , Kapitalinntekter (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 17

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Innføringen av fritak for beskatning av aksjeinntekter har medført at tallene fra og med 2004 ikke er fult ut sammenlignbare med tidligere år

statistikkvariabel

Netto næringsinntekt (mill. kr)

Inkl. jordbruks- og skogbruksinntekt, nettoinntekt av fiskerinæring, annen næringsinntekt og nettoinntekt av fast eiendom. Annen næringsinntekt utgjør størstedelen av posten.

Kapitalinntekter (mill. kr)

Inkl. renteinntekter, avkastning på 'sparedelen' på livsforsikring, aksjeutbytte fra norske og utenlandske selskaper.

Mottatt konsernbidrag (mill. kr)

Til om med 2004 inkluderte posten også aksjonærbidrag.

Ytet konsernbidrag (mill. kr)

Til om med 2004 inkluderte posten også aksjonærbidrag.

statistikkvariabel: Skattepliktige inntekter (mill. kr) , næring: Andre næringer

Jordbruk, skogbruk og fiske, produksjon og distribusjon av gass gjennom ledningsnett, damp- og varmtvannsforsyning, holdingselskaper o.l. samt foretak med uoppgitt næringskode.

Brukerveiledning for statistikkbanken