03524: Hytteformidlere. Overnattinger, etter gjestenes nasjonalitet (F) 1999M01 - 2019M12
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 11 Valgte

Søk

nasjonalitet

Totalt 10 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 252 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.02.2020
Kontakt
Jarle Kvile, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 512
jkv@ssb.no

Måleenhet
Overnattinger:
overnattinger
Referansetid
Overnattinger:
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken