Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

03501: Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt (K) 1987-1988 - 2016-2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

I alt 429 Valgte

Søk

årsak

I alt 7 Valgte

Søk

dyr

I alt 4 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

I alt 30 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.08.2017
Kontakt
Anne Bakke Skara, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5279
bes@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5582
tra@ssb.no

Måleenhet
Registrert avgang av hjortevilt:
dyr
Referansetid
Registrert avgang av hjortevilt:
0104-3103
Målemetode
Registrert avgang av hjortevilt:
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Registrert avgang av hjortevilt:
Nei
Sesongjustert
Registrert avgang av hjortevilt:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Nesodden og Frogn har ikke rapportert 2011/2012. Frogn og Sandefjord har ikke rapportert 2012/2013. Aukra og Fræna har ikke rapportert 2014/2015.

Brukerveiledning for statistikkbanken