Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03501: Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt (K) 1987-1988 - 2021-2022

Anne Bakke Skara, Statistisk sentralbyrå
+47 41 29 65 15
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
29.06.2022 08:00
Registrert avgang av hjortevilt:
dyr
Registrert avgang av hjortevilt:
0104-3103
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1987-1988 , 1988-1989 , 1989-1990 ,

Valgt 1 av totalt 35

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3001 Halden , K-3002 Moss , K-3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 359

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Nesodden og Frogn har ikke rapportert 2011/2012. Frogn og Sandefjord har ikke rapportert 2012/2013. Aukra og Fræna har ikke rapportert 2014/2015. Sør-Aurdal, Tjøme og Haugesund har ikke rapportert 2017/2018. Bokn og Krødsherad har ikke rapportert 2018/2019. Evenes har ikke rapportert 2019/2020. Tallene ble rettet 6. juli 2020, pga. feil i kommunene kommunene 1418 Balestrand, 1419 Leikanger og 1420 Sogndal.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.