Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

03501: Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt (K) 1987-1988 - 2019-2020
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

årsak

Totalt 7 Valgte

Søk

dyr

Totalt 4 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 33 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.07.2020
Kontakt
Anne Bakke Skara, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 372
bes@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Registrert avgang av hjortevilt:
dyr
Referansetid
Registrert avgang av hjortevilt:
0104-3103
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Nesodden og Frogn har ikke rapportert 2011/2012. Frogn og Sandefjord har ikke rapportert 2012/2013. Aukra og Fræna har ikke rapportert 2014/2015. Sør-Aurdal, Tjøme og Haugesund har ikke rapportert 2017/2018. Bokn og Krødsherad har ikke rapportert 2018/2019. Evenes har ikke rapportert 2019/2020.
Tallene ble rettet 6. juli 2020, pga. feil i kommunene kommunene 1418 Balestrand, 1419 Leikanger og 1420 Sogndal.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken