Helse- og sosialpersonell

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03491: Personer 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning, etter fagutdanning og sysselsetting. Pendlingsstrømmer (F) (avslutta serie) 2000 - 2008

Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
19.06.2009 10:00
Personer med helse- og sosialfaglig utdanning:
personer
Sysselsatte med bosted i regionen:
personer
Sysselsatte som pendler inn i regionen:
personer
Sysselsatte som pendler ut av regionen:
personer
Sysselsatte med arbeidssted i regionen:
personer
Personer med helse- og sosialfaglig utdanning:
01.10
Sysselsatte med bosted i regionen:
01.10
Sysselsatte som pendler inn i regionen:
01.10
Sysselsatte som pendler ut av regionen:
01.10
Sysselsatte med arbeidssted i regionen:
01.10
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 20

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Helse- og tannhelsesekretær , Hjelpepleier, omsorgsarbeider og helsearbeider , Barne- og ungdomsarbeider ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For en nærmere omtale av kvaliteten på endringstallene mellom årgangene, se Om statistikken. Årgangene 2005 og 2006 ble revidert april 2008 . For nærmere informasjon se 'Om statistikken'.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel: Personer med helse- og sosialfaglig utdanning , fagutdanning: Annen videregående helseutdanning

Annen vg. helseutdanning inkluderer ambulansearbeider, apotektekniker, fotterapeut, aktivitør og tanntekniker.

statistikkvariabel: Personer med helse- og sosialfaglig utdanning , fagutdanning: Annen universitets- og høgskoleutdanning, lavere nivå

2 Øvrig helseutdanning m/høgskole inkluderer audiograf, radiograf, bioingeniør, optiker, ortopediingeniør og tannpleiere.

statistikkvariabel: Personer med helse- og sosialfaglig utdanning , fagutdanning: Reseptarer, reseptarfarmasøyt og provisorfarmasøyt

3 Reseptarer kunne fra 2001 søke om å få godkjenning som farmasøyt, dette har tidligere vært forbeholdt personer med utdanning cand. pharm.

statistikkvariabel: Personer med helse- og sosialfaglig utdanning , fagutdanning: Annen universitets- og høgskoleutdanning, høyere nivå

4 Annen helseutd. på univ. inkluderer klinisk ernæringsfysiolog, kiropraktor og perfusjonist.