Helse- og sosialpersonell

Til toppen
03491: Personer 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning, etter fagutdanning og sysselsetting. Pendlingsstrømmer (F) (avslutta serie) 2000 - 2008
Sist endret
19.06.2009
Kontakt
Gunn Næringsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4566
gun@ssb.no

Måleenhet
Personer med helse- og sosialfaglig utdanning:
personer
Sysselsatte med bosted i regionen:
personer
Sysselsatte som pendler inn i regionen:
personer
Sysselsatte som pendler ut av regionen:
personer
Sysselsatte med arbeidssted i regionen:
personer
Referansetid
Personer med helse- og sosialfaglig utdanning:
01.10
Sysselsatte med bosted i regionen:
01.10
Sysselsatte som pendler inn i regionen:
01.10
Sysselsatte som pendler ut av regionen:
01.10
Sysselsatte med arbeidssted i regionen:
01.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
fagutdanning
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1


Totalt 20 Valgte 0

Valgfri variabel
fagutdanning

Totalt 19 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

For en nærmere omtale av kvaliteten på endringstallene mellom årgangene, se Om statistikken.
Årgangene 2005 og 2006 ble revidert april 2008 . For nærmere informasjon se 'Om statistikken'.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel: Personer med helse- og sosialfaglig utdanning , fagutdanning: Annen videregående helseutdanning
Annen vg. helseutdanning inkluderer ambulansearbeider, apotektekniker, fotterapeut, aktivitør og tanntekniker.
statistikkvariabel: Personer med helse- og sosialfaglig utdanning , fagutdanning: Øvrig helseutdanning på høgskolenivå
2 Øvrig helseutdanning m/høgskole inkluderer audiograf, radiograf, bioingeniør, optiker, ortopediingeniør og tannpleiere.
statistikkvariabel: Personer med helse- og sosialfaglig utdanning , fagutdanning: Reseptarer, reseptarfarmasøyt og provisorfarmasøyt
3 Reseptarer kunne fra 2001 søke om å få godkjenning som farmasøyt, dette har tidligere vært forbeholdt personer med utdanning cand. pharm.
statistikkvariabel: Personer med helse- og sosialfaglig utdanning , fagutdanning: Annen helseutdanning på universitetsnivå
4 Annen helseutd. på univ. inkluderer klinisk ernæringsfysiolog, kiropraktor og perfusjonist.

Brukerveiledning for statistikkbanken