Helse- og sosialpersonell

03491: Personer 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning, etter fagutdanning og sysselsetting. Pendlingsstrømmer (F) (avslutta serie) 2000 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region

Totalt 20 Valgte

Søk

fagutdanning

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.06.2009
Kontakt
Gunn Næringsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4566
gun@ssb.no

Måleenhet
Personer med helse- og sosialfaglig utdanning:
personer
Sysselsatte med bosted i regionen:
personer
Sysselsatte som pendler inn i regionen:
personer
Sysselsatte som pendler ut av regionen:
personer
Sysselsatte med arbeidssted i regionen:
personer
Referansetid
Personer med helse- og sosialfaglig utdanning:
01.10
Sysselsatte med bosted i regionen:
01.10
Sysselsatte som pendler inn i regionen:
01.10
Sysselsatte som pendler ut av regionen:
01.10
Sysselsatte med arbeidssted i regionen:
01.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

For en nærmere omtale av kvaliteten på endringstallene mellom årgangene, se Om statistikken.
Årgangene 2005 og 2006 ble revidert april 2008 . For nærmere informasjon se 'Om statistikken'.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel: Personer med helse- og sosialfaglig utdanning , fagutdanning: Annen videregående helseutdanning
Annen vg. helseutdanning inkluderer ambulansearbeider, apotektekniker, fotterapeut, aktivitør og tanntekniker.
statistikkvariabel: Personer med helse- og sosialfaglig utdanning , fagutdanning: Øvrig helseutdanning på høgskolenivå
2 Øvrig helseutdanning m/høgskole inkluderer audiograf, radiograf, bioingeniør, optiker, ortopediingeniør og tannpleiere.
statistikkvariabel: Personer med helse- og sosialfaglig utdanning , fagutdanning: Reseptarer, reseptarfarmasøyt og provisorfarmasøyt
3 Reseptarer kunne fra 2001 søke om å få godkjenning som farmasøyt, dette har tidligere vært forbeholdt personer med utdanning cand. pharm.
statistikkvariabel: Personer med helse- og sosialfaglig utdanning , fagutdanning: Annen helseutdanning på universitetsnivå
4 Annen helseutd. på univ. inkluderer klinisk ernæringsfysiolog, kiropraktor og perfusjonist.

Brukerveiledning for statistikkbanken