Til toppen

03433: Tillatt felte elg (K) (avslutta serie) 1986 - 2009

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
alder
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1986 , 1987 , 1988 ,

Valgt 1 av totalt 24

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3001 Halden , K-3002 Moss , K-3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 359

alder


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

For jaktårene 2007/08 og 2008/09 viser statistikken antall felte elg på det jaktarealet en kommune administrerer. Kommuner som hadde satt bort administrasjonen av hele jakta til andre kommuner, falt ut av statistikken, mens andre bare fikk med deler av fellingstallene. Statistikken ble derfor bare publisert på fylkesnivå jaktåret 2008/09. Fra og med jaktåret 2009/10 ble fellingstatistikken igjen samlet inn og publisert på kommunenivå.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken