Økonomisk sosialhjelp

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03384: Trygdemottakere (K) (avslutta serie) 2001 - 2010

Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
10.11.2011 10:00
Alderspensjonister:
personer
Uførepensjonister:
personer
Alderspensjonister:
31.12.
Uførepensjonister:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001 , 2002 , 2003 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3001 Halden , K-3002 Moss , K-3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 359

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen benytter mottakers bosted som utgangspunkt for den regionale inndelingen, mens i NAV's (Tidl.Rikstrygdeverkets) statistikk er mottakers trygdekontor grunnlaget. Det blir derfor noe avvik mellom de regionalfordelte tallene i Statistikkbanken og statistikk publisert av NAV. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Uførepensjonister

Tabellen benytter mottakers bosted som utgangspunkt for den regionale inndelingen, mens i NAV's (Tidl.Rikstrygdeverkets) statistikk er mottakers trygdekontor grunnlaget. Det blir derfor noe avvik mellom de regionalfordelte tallene i Statistikkbanken og statistikk publisert av NAV.