Økonomisk sosialhjelp

03384: Trygdemottakere (K) 2001 - 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
10.11.2011
Kontakt
Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
ugr@ssb.no

Måleenhet
Alderspensjonister:
personer
Uførepensjonister:
personer
Referansetid
Alderspensjonister:
31.12.
Uførepensjonister:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen benytter mottakers bosted som utgangspunkt for den regionale inndelingen, mens i NAV's (Tidl.Rikstrygdeverkets) statistikk er mottakers trygdekontor grunnlaget. Det blir derfor noe avvik mellom de regionalfordelte tallene i Statistikkbanken og statistikk publisert av NAV.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Uførepensjonister
Tabellen benytter mottakers bosted som utgangspunkt for den regionale inndelingen, mens i NAV's (Tidl.Rikstrygdeverkets) statistikk er mottakers trygdekontor grunnlaget. Det blir derfor noe avvik mellom de regionalfordelte tallene i Statistikkbanken og statistikk publisert av NAV.

Brukerveiledning for statistikkbanken