Kvadratmeterpriser for eneboliger

03364: Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte og nye eneboliger (F) 1999 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region

type enebolig Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.03.2020
Kontakt
Anne Holtung, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 422
hoa@ssb.no

Per Medby, Statistisk sentralbyrå
+47 902 41 127
pme@ssb.no

Måleenhet
Kvadratmeterpris (kr):
kr
Endring i prosent fra foregående år:
prosent
Nypris i prosent av bruktpris og bruktpris i prosent av nypris:
prosent
Antall nye eneboliger:
eneboliger
Referansetid
Kvadratmeterpris (kr):
31.12.
Endring i prosent fra foregående år:
31.12.
Nypris i prosent av bruktpris og bruktpris i prosent av nypris:
31.12.
Antall nye eneboliger:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

F.o.m. 2001 er prisen beregnet per kvadratmeter boligareal (BOA/P-ROM). BOA/P-ROM er bl. a. ekskl. kjeller og boder. Presis definisjon finnes i Norsk Standard NS 3940. Prisene for 1999 og 2000 er beregnet per kvadratmeter bruksareal (BRA) og er således ikke direkte sammenlignbare med senere tall.
Prisene for nye eneboliger er inkl. tomt, men ekskl. honorarer, gebyrer og byggelånsrenter som i gjennomsnitt utgjør ca. 4 prosent av totalprisen.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken