Prisindeks for nye boliger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03364: Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte og nye eneboliger (F) (avslutta serie) 1999 - 2020

Anne Holtung, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 422
Per Medby, Statistisk sentralbyrå
+47 902 41 127
26.10.2021 08:00
Kvadratmeterpris (kr):
kr
Endring i prosent fra foregående år:
prosent
Nypris i prosent av bruktpris og bruktpris i prosent av nypris:
prosent
Antall nye eneboliger:
eneboliger
Kvadratmeterpris (kr):
31.12.
Endring i prosent fra foregående år:
31.12.
Nypris i prosent av bruktpris og bruktpris i prosent av nypris:
31.12.
Antall nye eneboliger:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 22

Valgfri variabel
Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
F.o.m. 2001 er prisen beregnet per kvadratmeter boligareal (BOA/P-ROM). BOA/P-ROM er bl. a. ekskl. kjeller og boder. Presis definisjon finnes i Norsk Standard NS 3940. Prisene for 1999 og 2000 er beregnet per kvadratmeter bruksareal (BRA) og er således ikke direkte sammenlignbare med senere tall.
Prisene for nye eneboliger er inkl. tomt, men ekskl. honorarer, gebyrer og byggelånsrenter som i gjennomsnitt utgjør ca. 4 prosent av totalprisen.
Tallet for bruktpris i prosent av nypris for 2019 ble rettet 31.03.2021. Antall nye eneboliger i hele landet for 2020 ble rettet 22. Oktober 2021.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.