Kvadratmeterpriser for eneboliger

Til toppen
03364: Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte og nye eneboliger (F) 1999 - 2019
Sist endret
24.03.2020
Kontakt
Anne Holtung, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 422
hoa@ssb.no

Per Medby, Statistisk sentralbyrå
+47 902 41 127
pme@ssb.no

Måleenhet
Kvadratmeterpris (kr):
kr
Endring i prosent fra foregående år:
prosent
Nypris i prosent av bruktpris og bruktpris i prosent av nypris:
prosent
Antall nye eneboliger:
eneboliger
Referansetid
Kvadratmeterpris (kr):
31.12.
Endring i prosent fra foregående år:
31.12.
Nypris i prosent av bruktpris og bruktpris i prosent av nypris:
31.12.
Antall nye eneboliger:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
type enebolig
Må velges *
Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år
Må velges *

Valgt 1 av totalt 21

Valgfri variabel
type enebolig
Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

F.o.m. 2001 er prisen beregnet per kvadratmeter boligareal (BOA/P-ROM). BOA/P-ROM er bl. a. ekskl. kjeller og boder. Presis definisjon finnes i Norsk Standard NS 3940. Prisene for 1999 og 2000 er beregnet per kvadratmeter bruksareal (BRA) og er således ikke direkte sammenlignbare med senere tall.
Prisene for nye eneboliger er inkl. tomt, men ekskl. honorarer, gebyrer og byggelånsrenter som i gjennomsnitt utgjør ca. 4 prosent av totalprisen.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken