Kvadratmeterpriser for eneboliger

Til toppen

03364: Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte og nye eneboliger (F) 1999 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
type enebolig
Må velges *
Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 21


Valgfri variabel

type enebolig

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

F.o.m. 2001 er prisen beregnet per kvadratmeter boligareal (BOA/P-ROM). BOA/P-ROM er bl. a. ekskl. kjeller og boder. Presis definisjon finnes i Norsk Standard NS 3940. Prisene for 1999 og 2000 er beregnet per kvadratmeter bruksareal (BRA) og er således ikke direkte sammenlignbare med senere tall.
Prisene for nye eneboliger er inkl. tomt, men ekskl. honorarer, gebyrer og byggelånsrenter som i gjennomsnitt utgjør ca. 4 prosent av totalprisen.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken