Til toppen
03217: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn og næring (SN2002) (prosent) (K) (avslutta serie) 2000K2 - 2008K4
Sist endret
10.02.2020
Kontakt
Unn H. Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 377
uhh@ssb.no

Måleenhet
Sykefraværsdagsverk:
prosent
Sykemeldte:
prosent
Referansetid
Sykefraværsdagsverk:
Kvartal
Sykemeldte:
Slutten av kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal (u)
Må velges *
region
Må velges *
kjønn
næring
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

kvartal (u)
Må velges *

Totalt 35 Valgte 1


Totalt 518 Valgte 0


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Ny næringsstandard, SN2007, ble innført fom. 1.1.2009. Tall for 2008 merket med 'Ny' er oppdatert med denne standarden. Selv om tabellen ikke inneholder næring, vil tallene påvirkes noe av endringen. Dersom tall for 2007 eller tidligere skal sammenlignes med nye tall for 2008 og fom. 2009 vil det være et brudd i tidsserien.

Merknader som gjelder utvalgsundersøkelsen om egenmeldt sykefravær:
1. Avløserlag i jordbruket, olje- og gassutvinning, sjøtransport, lønnet husarbeid og internasjonale organisasjoner er holdt utenfor.
2. Undersøkelsen var frivillig tom. 1. kvartal 2003.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
statistikkvariabel
Sykefraværsdagsverk
Sykefraværsprosenten viser antall dagsverk som er tapt på grunn av legemeldt sykefravær i prosent av alle avtalte dagsverk for arbeidstakere. Her er det både tatt hensyn til omfanget av deltidsarbeid og om man er helt eller delvis sykemeldt. Sykefraværsstatistikken er produsert i samarbeid med RTV.
Sykemeldte
Fra og med 1. kvartal 2002 ble referansedatoen satt til tirsdag før siste onsdag i kvartalet mot tidligere siste dag i kvartalet. Omfatter kun legemeldt sykefravær. Sykefraværsstatistikken er produsert i samarbeid med RTV.

Brukerveiledning for statistikkbanken