Til toppen
03037: Middelfolkemengde, etter kjønn, tiårige aldersgrupper og sivilstand (F) 1987 - 2019
Sist endret
27.02.2020
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Middelfolkemengde:
personer
Referansetid
Middelfolkemengde:
Gjennomsnitt av folkemengda ved byrjinga og utgangen av året
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
alder
kjønn
sivilstand
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 33 Valgte 1

Valgfri variabel
alder

Totalt 10 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Personer = (personer 1.1. ett år + personer 1.1. året etter)/2.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken