03037: Middelfolkemengde, etter kjønn, tiårige aldersgrupper og sivilstand (F) 1987 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 21 Valgte

Søk

alder

Totalt 10 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

sivilstand

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 32 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.02.2019
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Middelfolkemengde:
personer
Referansetid
Middelfolkemengde:
Gjennomsnitt av folkemengda ved byrjinga og utgangen av året
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Personer = (personer 1.1. ett år + personer 1.1. året etter)/2.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken