Fylkeskommuneregnskap

01662: Kommuneregnskap. Nøkkeltall fra kommuneregnskapet (1 000 kr) (F) (avslutta serie) 1991 - 2000
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

region

Totalt 18 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.07.2000
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Korrigerte driftsutgifter:
1000 kr
Korrigerte driftsinntekter:
1000 kr
Netto renter og avdrag:
1000 kr
Netto driftsresultat:
1000 kr
Lån (netto):
1000 kr
Netto renter:
1000 kr
Netto avdrag:
1000 kr
Overskudd før lån:
1000 kr
Referansetid
Korrigerte driftsutgifter:
31.12.
Korrigerte driftsinntekter:
31.12.
Netto renter og avdrag:
31.12.
Netto driftsresultat:
31.12.
Lån (netto):
31.12.
Netto renter:
31.12.
Netto avdrag:
31.12.
Overskudd før lån:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra bevilgningsregnskapet.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Korrigerte driftsutgifter
Kap. 1.1-1.7 (post 01-39 minus post 69, 70 og 79) fratrukket kap. 1.899 post 79. F.o.m. 1996: Inkl. kap. 1.438, post 52.
Korrigerte driftsinntekter
Kap. 1.1-1.7 (post 60-79 minus post 69, 70 og 79) + kap. 1.8 (post 60-79 minus post 01-39) fratrukket kap. 1.899 post 79. F.o.m. 1996: Inkl. kap. 1.438, post 92.
Netto renter og avdrag
Kap. 1.900 (post 01-39 minus 60-79) + kap. 1.910 (post 51, 55 minus post 95) fratrukket kap. 1.920 post 92
Netto driftsresultat
Driftsinntekter fratrukket (driftsutgifter + netto renter og avdrag)
Lån (netto)
Kap. 0.1-0.9 (post 91, 92 fratrukket post 51, 52).
Netto renter
Kap. 1.900 post 01-39 fratrukket post 60-79
Netto avdrag
Kap. 1.910, post 51, 55 minus post 95 fratrukket kap. 1.920, post 92
Overskudd før lån
Korr. driftsinntekter fratrukket (korr. driftsutgifter + netto renter) + inntekter v/investeringer mm fratrukket investeringer i alt.
år
1998
Sør-Trøndelag og Nordland har levert regnskap etter forsøkskontoplanen i Fylkes-KOSTRA, som har blitt konvertert til gjeldende kontoplan av Statistisk sentralbyrå.

Brukerveiledning for statistikkbanken