Fylkeskommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

01662: Kommuneregnskap. Nøkkeltall fra kommuneregnskapet (1 000 kr) (F) (avslutta serie) 1991 - 2000

Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
01.01.2000 00:00
Korrigerte driftsutgifter:
1000 kr
Korrigerte driftsinntekter:
1000 kr
Netto renter og avdrag:
1000 kr
Netto driftsresultat:
1000 kr
Lån (netto):
1000 kr
Netto renter:
1000 kr
Netto avdrag:
1000 kr
Overskudd før lån:
1000 kr
Korrigerte driftsutgifter:
31.12.
Korrigerte driftsinntekter:
31.12.
Netto renter og avdrag:
31.12.
Netto driftsresultat:
31.12.
Lån (netto):
31.12.
Netto renter:
31.12.
Netto avdrag:
31.12.
Overskudd før lån:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1991 , 1992 , 1993 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0100 Østfold fylkeskommune , 0200 Akershus fylkeskommune , 0400 Hedmark fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra bevilgningsregnskapet. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Korrigerte driftsutgifter

Kap. 1.1-1.7 (post 01-39 minus post 69, 70 og 79) fratrukket kap. 1.899 post 79. F.o.m. 1996: Inkl. kap. 1.438, post 52.

Korrigerte driftsinntekter

Kap. 1.1-1.7 (post 60-79 minus post 69, 70 og 79) + kap. 1.8 (post 60-79 minus post 01-39) fratrukket kap. 1.899 post 79. F.o.m. 1996: Inkl. kap. 1.438, post 92.

Netto renter og avdrag

Kap. 1.900 (post 01-39 minus 60-79) + kap. 1.910 (post 51, 55 minus post 95) fratrukket kap. 1.920 post 92

Netto driftsresultat

Driftsinntekter fratrukket (driftsutgifter + netto renter og avdrag)

Lån (netto)

Kap. 0.1-0.9 (post 91, 92 fratrukket post 51, 52).

Netto renter

Kap. 1.900 post 01-39 fratrukket post 60-79

Netto avdrag

Kap. 1.910, post 51, 55 minus post 95 fratrukket kap. 1.920, post 92

Overskudd før lån

Korr. driftsinntekter fratrukket (korr. driftsutgifter + netto renter) + inntekter v/investeringer mm fratrukket investeringer i alt.

år

1998

Sør-Trøndelag og Nordland har levert regnskap etter forsøkskontoplanen i Fylkes-KOSTRA, som har blitt konvertert til gjeldende kontoplan av Statistisk sentralbyrå.