County authority accounts

To the Top

01662: Key figures by function from the municipal accounts (NOK 1 000) (C) (closed series) 1991 - 2000

Mandatory

Selected 1 of total 8

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1991 , 1992 , 1993 ,

Selected 1 of total 10

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.0100 Østfold county municipality , 0200 Akershus county municipality , 0400 Hedmark county municipality ,

Selected 0 of total 18

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
From the grant account. See list over changes in regional classifications (in Norwegian).

contents

Adjusted operating expenditures

Kap. 1.1-1.7 (post 01-39 minus post 69, 70 og 79) fratrukket kap. 1.899 post 79. F.o.m. 1996: Inkl. kap. 1.438, post 52.

Adjusted operating revenues

Kap. 1.1-1.7 (post 60-79 minus post 69, 70 og 79) + kap. 1.8 (post 60-79 minus post 01-39) fratrukket kap. 1.899 post 79. F.o.m. 1996: Inkl. kap. 1.438, post 92.

Net interest and amortization

Kap. 1.900 (post 01-39 minus 60-79) + kap. 1.910 (post 51, 55 minus post 95) fratrukket kap. 1.920 post 92

Net operating result

Driftsinntekter fratrukket (driftsutgifter + netto renter og avdrag)

Loan (net)

Kap. 0.1-0.9 (post 91, 92 fratrukket post 51, 52).

Net interest

Kap. 1.900 post 01-39 fratrukket post 60-79

Net amortization

Kap. 1.910, post 51, 55 minus post 95 fratrukket kap. 1.920, post 92

Surplus before loan

Korr. driftsinntekter fratrukket (korr. driftsutgifter + netto renter) + inntekter v/investeringer mm fratrukket investeringer i alt.

year

1998

Sør-Trøndelag og Nordland har levert regnskap etter forsøkskontoplanen i Fylkes-KOSTRA, som har blitt konvertert til gjeldende kontoplan av Statistisk sentralbyrå.