Fylkeskommuneregnskap

01654: Kommuneregnskap. Balanse (1 000 kr) (F) (avslutta serie) 1991 - 2000
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 18 Valgte

Søk

balansekapittel Velg minst en verdi

Totalt 32 Valgte

Søk

sektor

Totalt 22 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.05.2000
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Beløp:
1000 kr
Referansetid
Beløp:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
balansekapittel
Aksjer og andeler
Gjelder fra 1999.
Bundne driftsfond
T.o.m. 1993: Alle fond
Ubundne kapitalfond
T.o.m. 1993: Overførte bevilgninger
Bundne kapitalfond
Ny f.o.m. 1994.
Disposisjonsfond
Ny f.o.m. 1994.
Likviditetsreserver
Før 1994: Inkl. i 2.599
Kompensasjon merverdiavgift
Fram til og med 1998-regnskapstallene het 2.92 Andre memoriakonti. Kompensasjon merverdiavgift er ny fra og med 1999 regnskapstallene.
sektor
Postbanken
Utgår fra og med 1999. Postbanken inkluderes i sektor 20.
Forretningsbanker og sparebanker inkl. Postbanken
Postbanken ble i 1999 inkludert i sektor 20. Før det var sektor 20 Forretnings- og sparebanker.
Verdipapirfond
Gjelder fra 1998
Livsforsikring m.v. (inkl. kommunale pensjonsfond og -kasser)
Sektor 41 var før 1999 Forsikring (inkl. kommunale pensjonsfond og -kasser). I 1999 ble denne sektoren splittet mellom ny sektor 41 Livsforsikring m.v. (inkl. kommunale pensjonsfond og -kasser) og ny sektor 47 Skadeforsikring.
Skadeforsikring
Gjelder fra 1999.
Kommuneforetak (egne AS, AL mv.)
Utgår fra og med 1999. Erstattes av ny sektor 68 Selvstendige kommuneforetak og sektor 66 Kommunal forretningsdrift.
Kommunal forretningsdrift (egne og andre kommuners og fylkeskommuners særbedrifter og felleskommunal
Ny f.o.m. 1994. Tidl. inkl. i sektor 65. Fra 1994 til og med 1998 het sektoren Kommuners og fylkeskommuners egne samt andre kommuners særbedrifter og felleskommunale foretak.
Selvstendige kommuneforetak (egne og inter(fylkes) -kommunale aksjeselskaper og andelslag)
Gjelder fra 1999. Erstatter noe av det som tidligere lå innunder sektor 65.

Brukerveiledning for statistikkbanken