01654: Municipal accounts. Balance sheet. (NOK 1 000) (C) (closed series) 1991 - 2000
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips

For variables marked Select at least one value you need to select at least one value

contents Select at least one value

Total 1 Selected

Search

region

Total 18 Selected

Search

chapter in the balance sheet Select at least one value

Total 32 Selected

Search

sector

Total 22 Selected

Search

year Select at least one value

Total 10 Selected

Search


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 300 000)

Presentation on screen is limited to 1 000 rows and 30 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
Contact and information

Information

Latest update
2000-05-29
Contact
Anne Brit Thorud, Statistics Norway
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Unit
Amount:
1000 NOK
Reference time
Amount:
31.12.
Source
Statistics Norway
Database
External PROD
Footnotes

Footnotes

region
See list over changes in regional classifications (in Norwegian).
chapter in the balance sheet
Shares
Gjelder fra 1999.
Operating funds, resticted
T.o.m. 1993: Alle fond
Investment funds, cunresticted
T.o.m. 1993: Overførte bevilgninger
Investment funds, resticted
Ny f.o.m. 1994.
General funds
Ny f.o.m. 1994.
Liquidity reserve
Før 1994: Inkl. i 2.599
Kompensasjon, merverdi
Fram til og med 1998-regnskapstallene het 2.92 Andre memoriakonti. Kompensasjon merverdiavgift er ny fra og med 1999 regnskapstallene.
sector
Postbanken
Utgår fra og med 1999. Postbanken inkluderes i sektor 20.
Commercial- and savings banks
Postbanken ble i 1999 inkludert i sektor 20. Før det var sektor 20 Forretnings- og sparebanker.
Securities fund
Gjelder fra 1998
Life insurance (incl. municipal pension funds)
Sektor 41 var før 1999 Forsikring (inkl. kommunale pensjonsfond og -kasser). I 1999 ble denne sektoren splittet mellom ny sektor 41 Livsforsikring m.v. (inkl. kommunale pensjonsfond og -kasser) og ny sektor 47 Skadeforsikring.
Non-life insurance
Gjelder fra 1999.
Kommuneforetak (egne AS, AL mv.)
Utgår fra og med 1999. Erstattes av ny sektor 68 Selvstendige kommuneforetak og sektor 66 Kommunal forretningsdrift.
Local government business activities (private and other municipalities and county municipalities
Ny f.o.m. 1994. Tidl. inkl. i sektor 65. Fra 1994 til og med 1998 het sektoren Kommuners og fylkeskommuners egne samt andre kommuners særbedrifter og felleskommunale foretak.
Self-employed municipal enterprise (private and inter(county)municipalities mainly private limited companies and co-operative society)
Gjelder fra 1999. Erstatter noe av det som tidligere lå innunder sektor 65.

User manual for StatBank