County authority accounts

To the Top

01654: Municipal accounts. Balance sheet. (NOK 1 000) (C) (closed series) 1991 - 2000

Mandatory

Selected 1 of total 1

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1991 , 1992 , 1993 ,

Selected 1 of total 10

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Current assets , Cash balance, bank deposits , Bonds ,

Selected 0 of total 32

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.0100 Østfold county municipality , 0200 Akershus county municipality , 0400 Hedmark county municipality ,

Selected 0 of total 18

Optional variable
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Funds , Total , Central government- and social security administration ,

Selected 0 of total 22

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000

region

See list over changes in regional classifications (in Norwegian).

chapter in the balance sheet

Shares

Gjelder fra 1999.

Operating funds, resticted

T.o.m. 1993: Alle fond

Investment funds, cunresticted

T.o.m. 1993: Overførte bevilgninger

Investment funds, resticted

Ny f.o.m. 1994.

General funds

Ny f.o.m. 1994.

Liquidity reserve

Før 1994: Inkl. i 2.599

Kompensasjon, merverdi

Fram til og med 1998-regnskapstallene het 2.92 Andre memoriakonti. Kompensasjon merverdiavgift er ny fra og med 1999 regnskapstallene.

sector

Postbanken

Utgår fra og med 1999. Postbanken inkluderes i sektor 20.

Commercial- and savings banks

Postbanken ble i 1999 inkludert i sektor 20. Før det var sektor 20 Forretnings- og sparebanker.

Securities fund

Gjelder fra 1998

Life insurance (incl. municipal pension funds)

Sektor 41 var før 1999 Forsikring (inkl. kommunale pensjonsfond og -kasser). I 1999 ble denne sektoren splittet mellom ny sektor 41 Livsforsikring m.v. (inkl. kommunale pensjonsfond og -kasser) og ny sektor 47 Skadeforsikring.

Non-life insurance

Gjelder fra 1999.

Kommuneforetak (egne AS, AL mv.)

Utgår fra og med 1999. Erstattes av ny sektor 68 Selvstendige kommuneforetak og sektor 66 Kommunal forretningsdrift.

Local government business activities (private and other municipalities and county municipalities

Ny f.o.m. 1994. Tidl. inkl. i sektor 65. Fra 1994 til og med 1998 het sektoren Kommuners og fylkeskommuners egne samt andre kommuners særbedrifter og felleskommunale foretak.

Self-employed municipal enterprise (private and inter(county)municipalities mainly private limited companies and co-operative society)

Gjelder fra 1999. Erstatter noe av det som tidligere lå innunder sektor 65.