Barnehager

Til toppen

01564: Barn i barnehager, etter alder, oppholdstid per uke og barnehagens eierforhold (K) (avslutta serie) 1999 - 2000

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3001 Halden , K-3002 Moss , K-3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 359

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kommune , Fylkeskommune , Stat ,

Valgt 0 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 år , 1 år , 2 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
På grunn av forandringer i oppholdskategoriene er dette en tabell som gjelder fra og med 1999.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

oppholdstid

Gjelder fra og med årgang 1999