Elevar i grunnskolen

01555: Klasser, etter klassesteg, skolens organisasjonsform og eigeforhold (K) (avslutta serie) 1994 - 2000
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

klassesteg

Totalt 12 Valgte

Søk

organisasjonsform

Totalt 5 Valgte

Søk

eierforhold

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.05.1999
Kontakt
Per Torstein Tuhus, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 349
ptt@ssb.no

Måleenhet
Klasser:
klasser
Referansetid
Klasser:
01.09.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Regionalt nivå i tabellen er skolekommune. Teljingstidspunkt er 01.09.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
organisasjonsform
Barneskole med 7. klasse
Koden Barneskole med 7. klasse er ikke i bruk fra og med årgang 1997.

Brukerveiledning for statistikkbanken